• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum
Back to School 20192020

Trường THPT Trường Chinh với việc triển khai chương trình giáo dục mới

Được sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, trực tiếp là Sở GD&ĐT, Trường THPT Trường Chinh đã tích cực chủ động, tạo cơ hội cho giáo viên tiếp cận chương trình mới.

 

Trong thời gian qua, theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, việc xây dựng và quản lí chương trình giáo dục phổ thông chủ yếu theo định hướng tập trung hóa. Cả nước thực hiện theo một chương trình và một bộ sách giáo khoa, kế hoạch dạy học thống nhất như nhau.

Việc quản lí và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tạo điều kiện để các trường phát huy được vai trò tự chủ của nhà trường và tính tích cực sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên, cán bộ quản lí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục; chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục của các vùng miền khác nhau, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Hiện nay Bộ GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt theo hướng giao quyền tự chủ trong thực hiện chương trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy vai trò sáng tạo của nhà trường và giáo viên trong thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục đang được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt.

Nhà trường xây dựng chương trình, nội dung phù hợp với năng lực học sinh, thêm bớt một số nội dung giáo dục, tổ chức hoạt động và các hình thức sinh hoạt đa dạng và phong phú mang đậm bản sắc của nhà trường. Thực chất đó chính là thực hiện công việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Nhà trường dạy Tiếng Anh với chương trình hệ 10 năm tạo điều kiện cho GV tiếp cận với chương trình, phương pháp dạy mới. Phát huy việc dạy HS giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua các môn học, thi KHKT cấp trường, tỉnh. ...

Không chỉ định hướng phát triển năng lực học sinh, các cơ sở giáo dục đã huy động thêm nhiều nguồn lực phục vụ cho các hoạt động dạy học; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên; tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục.

 • DSC_0885.jpg
 • GV_THPT_Truong_Chinh_tsmt_THPTQG_2019.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_bieu_dien_vn_1.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_bieu_dien_vn_20-11.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_ngoai_khoa_26-3_1.jpg
 • HS_THPT_Truong_Chinh_vn_2019.jpg
 • IMG_9385.jpg
 • IMG_9395.jpg
 • Thi_c_vua_2019.jpg
 • van_nghe_tong_kt_nh.jpg