• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum
Back to School 20192020

Đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông

Thực hiện Kế hoạch số 6705/KH-SGDĐT ngày 30/8/ 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum,  Trường THPT Trường Chinh thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cha mẹ học sinh về việc triên khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

 

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Công tác tuyền truyền
 • Giáo dục học sinh hiểu rõ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, trọng tâm là: các quy tắc giao thông đường bộ phù hợp với từng cấp học; quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; quy định về điều kiện được điều khiển mô tô, xe gắn máy; các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
 • Phổ biến cho học sinh các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
 • Phối họp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh.
 1. Công tác giáo dục

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy ATGT, văn hóa giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục ATGT, văn hóa giao thông trong các môn học và các hoạt động của nhà trường.

 • GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt đầu tuần, ngoại khóa; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
 2. Đưa nội dung chấp hành pháp luật về TTATGT vào nội quy nhà trường (xét hạnh kiểm học sinh) và là một trong các nội dung đánh giá thi đua hàng năm của đơn vị (đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên). Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm TTATGT.
 3. Duy trì và phát huy Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; thường xuyên tô chức các hoạt động ngoại kháo vê “Giao thông học đường” cho học sinh cấp trung học; có biện pháp kiểm tra đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.
 4. Phối hợp với các cơ quan chức nẫĩìệ trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc giao thông; tùy điều kiện của trường, phối họp với phụ huynh học sinh tố chức xe đưa đón học sinh; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT khu vực công trường và hoạt động tình nguyện của địa phương.
 5. Phối họp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông: đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy. không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

                                                                                                                                                   Hồ Sĩ Anh Tuấn

 • DSC_0885.jpg
 • GV_THPT_Truong_Chinh_tsmt_THPTQG_2019.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_bieu_dien_vn_1.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_bieu_dien_vn_20-11.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_ngoai_khoa_26-3_1.jpg
 • HS_THPT_Truong_Chinh_vn_2019.jpg
 • IMG_9385.jpg
 • IMG_9395.jpg
 • Thi_c_vua_2019.jpg
 • van_nghe_tong_kt_nh.jpg