• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Lịch tiếp công dân năm 2020

Trường THPT Trường Chinh thực hiện lịch tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng (dương lịch). Nếu ngày 20 của tháng nào  trùng với chủ nhật thì chuyển sang ngày 21 tháng đó. Vì nhà trường vẫn học vào ngày thứ 7 nên tiếp công dân thực hiện bình thường vào ngày thứ 7 .

Tuy nhiên, Công dân có thể đến bất kỳ vào ngày nào, trừ ngày chủ nhật, trong các giờ làm việc hành chính để phản ảnh và giải quyết về mọi việc liên quan với nhà trường mà không đợi đến ngày tiếp công dân.

Nhà trường sẵn sàng đón tiếp.  Số điện thoại đường dây nóng: 0987535579

                                                                                                                                Hiệu trưởng

                                                                                                                              Hồ Sĩ Anh Tuấn  

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg