• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Thời khóa biểu BUỔI SÁNG - Tuần 24 (từ 27/4/2020)

All Classes TKB Trường : THPT TRƯỜNG CHINH
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 27/04/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6
T.2 1
2 TIN - TÂM VAN - MAI-V SU - QUYÊN SINH - MAI CN - CHÂU LY - DIỄM TOAN - ĐÀN TOAN - ĐIỀU DIA - NGA-Đ TOAN - XUÂN HOA - THẢO-H Anh - NHUNG GDCD - TRÍ
3 SU - QUYÊN TOAN - TÙNG HOA - QUANG HOA - THOA TIN - TÂM VAN - HƯƠNG TOAN - ĐÀN TOAN - ĐIỀU TOAN - TUẤN TOAN - XUÂN GDCD - TRÍ Anh - NHUNG DIA - NGA-Đ
4 VAN - HƯƠNG LY - HÀ-L GDCD - QUYÊN LY - DIỄM SINH - SƯƠNG TOAN - TÙNG HOA - THOA HOA - HẠNH TOAN - TUẤN HOA - CHÂN DIA - VÂN SU - TRÍ DIA - NGA-Đ
5 VAN - HƯƠNG SINH - MAI VAN - NGA LY - DIỄM GDQP - ĐẠI TOAN - TÙNG HOA - THOA
T.3 1 CN - CHÂU TIN - TÂM HOA - QUANG Anh - N.HIỀN TOAN - ĐÀN VAN - HƯƠNG VAN - NGA TOAN - ĐIỀU Anh - LOAN Anh - V.ANH DIA - VÂN LY - PHƯƠNG HOA - THẢO-H
2 CN - CHÂU DIA - VÂN HOA - QUANG Anh - N.HIỀN TOAN - ĐÀN VAN - HƯƠNG VAN - NGA TOAN - ĐIỀU Anh - LOAN Anh - V.ANH SU - TRÍ HOA - THOA HOA - THẢO-H
3 HOA - QUANG TOAN - TÙNG CN - CHÂU HOA - THOA Anh - V.ANH TIN - TÂM Anh - N.HIỀN Anh - NHUNG VAN - HẠNH-V HOA - CHÂN TOAN - ĐIỀU GDCD - TRÍ TOAN - TUẤN
4 HOA - QUANG TOAN - TÙNG TIN - TÂM HOA - THOA Anh - V.ANH CN - CHÂU Anh - N.HIỀN Anh - NHUNG VAN - HẠNH-V DIA - NGA-Đ TOAN - ĐIỀU DIA - VÂN TOAN - TUẤN
5
T.4 1 TOAN - XUÂN LY - HÀ-L LY - MINH DIA - NGA-Đ HOA - QUANG Anh - V.ANH SU - QUYÊN DIA - VÂN SINH - THAO LY - DIỄM Anh - N.HIỀN GDCD - TRÍ VAN - HOA
2 TOAN - XUÂN LY - HÀ-L LY - MINH GDQP - ĐẠI HOA - QUANG Anh - V.ANH GDCD - QUYÊN SINH - SƯƠNG Anh - LOAN DIA - NGA-Đ Anh - N.HIỀN DIA - VÂN VAN - HOA
3 SINH - SƯƠNG HOA - THOA Anh - V.ANH TOAN - XUÂN LY - HÀ-L GDQP - ĐẠI Anh - N.HIỀN HOA - HẠNH DIA - NGA-Đ VAN - THÙY SINH - THAO Anh - NHUNG TOAN - TUẤN
4 VAN - HƯƠNG SU - QUYÊN Anh - V.ANH TOAN - XUÂN LY - HÀ-L LY - DIỄM Anh - N.HIỀN HOA - HẠNH HOA - THOA VAN - THÙY DIA - VÂN Anh - NHUNG TOAN - TUẤN
5 GDCD - QUYÊN CN - THẢO-CN GDQP - ĐẠI TIN - TÂM VAN - HƯƠNG LY - DIỄM DIA - NGA-Đ
T.5 1 GDQP - ĐẠI Anh - N.HIỀN VAN - NGA SU - MIN TOAN - ĐÀN CN - CHÂU LY - HƯỜNG LY - MINH HOA - THOA TOAN - XUÂN TOAN - ĐIỀU VAN - THÙY Anh - LOAN
2 DIA - NGA-Đ Anh - N.HIỀN VAN - NGA CN - THẢO-CN TOAN - ĐÀN SU - MIN GDQP - ĐẠI LY - MINH GDCD - QUYÊN TOAN - XUÂN TOAN - ĐIỀU VAN - THÙY Anh - LOAN
3 Anh - OANH HOA - THOA TOAN - ĐIỀU Anh - N.HIỀN HOA - QUANG GDCD - QUYÊN VAN - NGA Anh - NHUNG VAN - HẠNH-V VAN - THÙY VAN - HOA TOAN - SU - TRÍ
4 Anh - OANH HOA - THOA TOAN - ĐIỀU Anh - N.HIỀN GDCD - QUYÊN HOA - QUANG CN - THẢO-CN Anh - NHUNG VAN - HẠNH-V VAN - THÙY VAN - HOA TOAN - GDCD - TRÍ
5
T.6 1 TOAN - XUÂN Anh - N.HIỀN SINH - SƯƠNG VAN - HOA Anh - V.ANH TOAN - TÙNG TOAN - ĐÀN VAN - THÙY Anh - LOAN GDCD - TRÍ HOA - THẢO-H LY - PHƯƠNG DIA - NGA-Đ
2 TOAN - XUÂN Anh - N.HIỀN CN - CHÂU VAN - HOA Anh - V.ANH TOAN - TÙNG TOAN - ĐÀN VAN - THÙY Anh - LOAN SINH - SƯƠNG GDCD - TRÍ HOA - THOA SINH - THAO
3 LY - PHƯƠNG TOAN - TÙNG LY - MINH TOAN - XUÂN DIA - NGA-Đ Anh - V.ANH SINH - SƯƠNG DIA - VÂN TOAN - TUẤN SU - TRÍ Anh - N.HIỀN VAN - THÙY VAN - HOA
4 LY - PHƯƠNG GDQP - ĐẠI DIA - VÂN TOAN - XUÂN CN - CHÂU Anh - V.ANH HOA - THOA LY - MINH TOAN - TUẤN DIA - NGA-Đ Anh - N.HIỀN VAN - THÙY VAN - HOA
5
T.7 1 Anh - OANH CN - THẢO-CN TOAN - ĐIỀU VAN - HOA SU - QUYÊN HOA - QUANG LY - HƯỜNG VAN - THÙY SU - LY Anh - V.ANH LY - MINH DIA - VÂN Anh - LOAN
2 Anh - OANH GDCD - QUYÊN TOAN - ĐIỀU LY - DIỄM LY - HÀ-L HOA - QUANG LY - HƯỜNG SU - LY LY - PHƯƠNG Anh - V.ANH LY - MINH SINH - SƯƠNG Anh - LOAN
3 HOA - QUANG VAN - MAI-V Anh - V.ANH CN - THẢO-CN VAN - HƯƠNG DIA - VÂN TIN - TÂM GDCD - QUYÊN LY - PHƯƠNG LY - DIỄM VAN - HOA TOAN - LY - THẢO
4 LY - PHƯƠNG VAN - MAI-V Anh - V.ANH GDCD - QUYÊN VAN - HƯƠNG SINH - SƯƠNG CN - THẢO-CN VAN - HOA TOAN - LY - THẢO
5

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 09-04-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg