• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Thời khóa biểu BUỔI CHIỀU - Tuần 24 (từ 27/4/2020)

All Classes TKB Trường : THPT TRƯỜNG CHINH
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 27/04/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6
T.2 1 SU - LY TOAN - TOAN - TIẾN SINH - SANG LY - HƯỜNG TIN - HƯỞNG GDQP - ĐẠI LY - HÀ-L LY - THỦY TOAN - ĐIỀU VAN - HẠNH-V TOAN - XUÂN VAN - HOA DIA - VÂN TOAN - TUẤN
2 TIN - HƯỞNG TOAN - TOAN - TIẾN HOA - THẢO-H Anh - L.HIỀN VAN - MAI-V Anh - OANH VAN - NGA DIA - VÂN TOAN - ĐIỀU VAN - HẠNH-V TOAN - XUÂN VAN - HOA Anh - NHUNG TOAN - TUẤN
3 VAN - HƯƠNG LY - THỦY GDQP - ĐẠI SU - LY Anh - L.HIỀN VAN - MAI-V Anh - OANH VAN - NGA TIN - HƯỞNG SINH - SƯƠNG TOAN - TUẤN Anh - V.ANH TOAN - ĐIỀU TOAN - VAN - HOA
4 SINH - THAO HOA - CHÂN SU - LY LY - THỦY VAN - MAI-V LY - HƯỜNG HOA - HẠNH TIN - HƯỞNG KTNN - MAI SINH - SƯƠNG TOAN - TUẤN Anh - V.ANH TOAN - ĐIỀU TOAN - VAN - HOA
5
T.3 1 LY - THẢO VAN - THÙY Anh - NHUNG Anh - OANH GDCD - LY TOAN - TÙNG TOAN - TIẾN TIN - HƯỞNG GDQP - ĐẠI TOAN - ĐIỀU TD - BẢO SU - TRÍ TOAN - TOAN - TUẤN
2 TIN - HƯỞNG HOA - CHÂN Anh - NHUNG Anh - OANH GDQP - ĐẠI TOAN - TÙNG TOAN - TIẾN SU - LY SINH - MAI TOAN - ĐIỀU TD - BẢO SU - TRÍ TOAN - TOAN - TUẤN
3 GDQP - ĐẠI DIA - VÂN TOAN - TIẾN TIN - HƯỞNG VAN - MAI-V Anh - L.HIỀN VAN - NGA GDCD - LY Anh - OANH LY - MINH VAN - HOA Anh - NHUNG SU - TRÍ
4 SU - LY GDQP - ĐẠI TOAN - TIẾN VAN - NGA VAN - MAI-V Anh - L.HIỀN TIN - HƯỞNG HOA - CHÂN Anh - OANH Anh - NHUNG DIA - VÂN VAN - THÙY SU - TRÍ
5
T.4 1 VAN - HƯƠNG KTNN - MAI HOA - CHÂN Anh - OANH TIN - HƯỞNG GDCD - MIN GDCD - LY TOAN - ĐÀN TOAN - TOAN - TUẤN
2 VAN - HƯƠNG SU - LY HOA - CHÂN Anh - OANH SU - MIN SINH - MAI LY - THẢO TOAN - ĐÀN TOAN - TOAN - TUẤN
3 TOAN - THUẬN Anh - OANH VAN - HƯƠNG DIA - VÂN HOA - THẢO-H KTNN - MAI TIN - HƯỞNG HOA - CHÂN SU - MIN VAN - HOA
4 TOAN - THUẬN Anh - OANH SU - LY TIN - HƯỞNG DIA - NGA-Đ SU - MIN SINH - THAO GDQP - ĐẠI HOA - CHÂN VAN - HOA
5
T.5 1 Anh - L.HIỀN TOAN - DIA - NGA-Đ SU - LY TOAN - TIẾN TIN - HƯỞNG Anh - OANH SINH - MAI VAN - MAI-V TOAN - TUẤN VAN - THÙY Anh - N.HIỀN SU - TRÍ Anh - LOAN
2 Anh - L.HIỀN TOAN - Anh - NHUNG GDCD - LY TOAN - TIẾN HOA - QUANG Anh - OANH KTNN - MAI VAN - MAI-V TOAN - TUẤN DIA - NGA-Đ Anh - N.HIỀN SU - TRÍ Anh - LOAN
3 TOAN - THUẬN SINH - MAI Anh - NHUNG TOAN - TUẤN KTNN - SANG Anh - L.HIỀN SU - MIN SU - LY TIN - HƯỞNG VAN - HẠNH-V SU - TRÍ TOAN - ĐIỀU VAN - THÙY DIA - NGA-Đ
4 TOAN - THUẬN SU - LY TIN - HƯỞNG TOAN - TUẤN SU - MIN Anh - L.HIỀN HOA - HẠNH VAN - NGA HOA - CHÂN DIA - NGA-Đ SU - TRÍ TOAN - ĐIỀU VAN - THÙY VAN - HOA
5
T.6 1 LY - THẢO Anh - OANH SINH - SANG TOAN - TUẤN TIN - HƯỞNG TOAN - TÙNG DIA - NGA-Đ Anh - L.HIỀN SU - MIN LY - MINH Anh - LOAN VAN - THÙY SU - TRÍ
2 DIA - NGA-Đ Anh - OANH TIN - HƯỞNG TOAN - TUẤN HOA - THẢO-H TOAN - TÙNG LY - THẢO Anh - L.HIỀN VAN - MAI-V LY - MINH Anh - LOAN VAN - THÙY GDCD - TRÍ
3 KTNN - THAO TIN - HƯỞNG LY - HƯỜNG GDQP - ĐẠI Anh - L.HIỀN VAN - MAI-V SU - MIN TOAN - ĐÀN Anh - OANH HOA - HẠNH SU - LY TOAN - XUÂN Anh - LOAN
4 GDCD - MIN TIN - HƯỞNG LY - HƯỜNG HOA - THẢO-H Anh - L.HIỀN GDQP - ĐẠI KTNN - THAO TOAN - ĐÀN Anh - OANH HOA - HẠNH SU - LY TOAN - XUÂN DIA - NGA-Đ
5
T.7 1 Anh - L.HIỀN GDCD - MIN VAN - HƯƠNG KTNN - SANG TOAN - TIẾN DIA - VÂN VAN - NGA LY - HÀ-L TOAN -
2 Anh - L.HIỀN VAN - THÙY VAN - HƯƠNG LY - THỦY TOAN - TIẾN SU - MIN VAN - NGA DIA - VÂN TOAN -
3 HOA - THẢO-H VAN - THÙY GDCD - MIN VAN - NGA SINH - SANG LY - HƯỜNG TOAN - TIẾN Anh - L.HIỀN LY - THỦY
4 HOA - THẢO-H LY - THỦY KTNN - SANG VAN - NGA LY - HƯỜNG HOA - QUANG TOAN - TIẾN Anh - L.HIỀN GDCD - MIN
5

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 09-04-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg