Danh sách giáo viên tổ Thể dục-GDQP

TT  Họ và tên   Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Phạm Văn Kiên ĐHSP TDTT-GDQP Tổ trưởng-Trưởng BNN
2 Hồ Viết Bảo ĐH TDTT Giáo viên
3 Phan Văn Đại ĐHSP TDTT-GDQP Giáo viên
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung ĐHSP TDTT Giáo viên

02:49 24/02/19. THPT Trường Chinh - Kon Tum