Một số hình ảnh về hoạt động GDQP-TC

Thầy giáo: Phan Văn Đại đang dạy GDQP

 

 


03:46 17/12/18. THPT Trường Chinh - Kon Tum