Một số hình ảnh về hoạt động GDQP-TC

Thầy giáo: Phan Văn Đại đang dạy GDQP

 

 


06:54 23/07/18. THPT Trường Chinh - Kon Tum