Một số hình ảnh về hoạt động GDQP-TC

Thầy giáo: Phan Văn Đại đang dạy GDQP

 

 


18:47 19/09/17. THPT Trường Chinh - Kon Tum