Một số hình ảnh về hoạt động GDQP-TC

Thầy giáo: Phan Văn Đại đang dạy GDQP

 

 


02:54 24/02/19. THPT Trường Chinh - Kon Tum