Một số hình ảnh về hoạt động GDQP-TC

Thầy giáo: Phan Văn Đại đang dạy GDQP

 

 


17:37 21/11/18. THPT Trường Chinh - Kon Tum