Danh sách giáo viên tổ Sử-Địa-GDCD

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Hồ Trung Hiếu ĐHSP Sử Tổ trưởng
2 Lê Thị Thanh Nga ĐHSP Địa Tổ phó
3 Y Min ĐHSP Sử-GDCT  Giáo viên
4 Phạm Thị My Ly Th.s Sử  Giáo viên
5 Đỗ Thị Vy ĐHSP GDCT  Giáo viên
6 Nguyễn Thị Quyên ĐHSP Sử  Giáo viên
7 Nguyễn Thị Trí ĐHSP Sử  Giáo viên
8 Trương Thị Trà Vân ĐHSP Địa  Giáo viên

                                                                 


Các bài khác...

  1. Tổ: Sử - Địa - GDCD
21:01 27/05/19. THPT Trường Chinh - Kon Tum