Danh sách giáo viên tổ Ngữ văn

TT    Họ và tên  Trình độ chuyên  Chức vụ 
 1  Phan Trần Châu  ĐHSP Ngữ văn  Tổ trưởng
 2  Lê Thị Thanh Hường  ĐHSP Ngữ văn  Tổ phó
 3  Lê Kim Uyên  ĐHSP Ngữ văn  Giáo viên
4 Phạm Thị Ly Hương ĐHSP Ngữ văn Giáo viên
5 Đoàn Thị Thùy ĐHSP Ngữ văn Giáo viên
6 Nguyễn Thị Bạch Hoa ĐHSP Ngữ văn Giáo viên
7 Lò Thị Kim Nga ĐHSP Ngữ văn Giáo viên

21:02 27/05/19. THPT Trường Chinh - Kon Tum