• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum
Back to School 20192020

Lý thuyết, bài tập tự học

Các em học sinh tải về, tự học, tự làm bài tập vào giấy, nộp cho các thầy cô giáo vào Thứ 2, ngày 16/3/2020.

  

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg