Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học

2017-2018. Xem tại đây>>

01:53 21/01/18. THPT Trường Chinh - Kon Tum