Danh sách giáo viên tổ Hóa

 TT Họ và tên  Trình độ chuyên môn  Chức vụ 
 1 Đặng Hoàng Thảo ĐHSP Hóa  Tổ trưởng
 2  Vũ Văn Xuyên  ĐHSP Hóa  Bí thư Đoàn trường
3 Ngô Xuân Quang ĐHSP Hóa Thư ký hội đồng
4 Đặng Trần Minh Hạnh ĐHSP Hóa Giáo viên
5 Ngô Nguyễn Tùng Chân ĐHSP Hóa Giáo viên
6 Mai Thị Kim Thoa ĐHSP Hóa Giáo viên

18:40 19/09/17. THPT Trường Chinh - Kon Tum