Trường THPT Trường Chinh hơn 7 năm xây dựng và trưởng thành

Sau hơn 7 năm xây dựng và phát triển (từ 03/9/2010 đến nay), sự cố gắng nỗ lực của Thầy và trò, sự quan tâm của Đảng, Chính quyền các cấp và ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum, trường đã vượt qua các khó khăn, thử thách trong giáo dục và đào tạo học sinh; từ ngày thành lập với hơn 300 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên đến nay nhà trường hơn 728 học sinh, 21 lớp 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong năm học 2016-2017, trường đã đạt được một số thành tích nổi bật:
+ Tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT  100,0% 
+ 04 học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 .
+ 90% học sinh đạt điểm sàn vào đại học...

1. Ban Giám hiệu

1 Hồ Sĩ Anh Tuấn Hiệu trưởng
2 Đỗ Như Thanh Cao Phó hiệu trưởng
3 Võ Thuận Phó hiệu trưởng

  2. Tổ Toán- Tin học

1 Nguyễn Văn Điều Tổ trưởng
2 Lê Thị Xuân Tổ phó
3 Võ Thị Thu Hà Giáo viên
4 Nguyễn Thị Đàn Giáo viên
5 Nguyễn Thị Vy Vy Giáo viên
6 Trần Duy Tiến Giáo viên
7 Ngô Thị Vân Chuyên Giáo viên
8 Nguyễn Thị Minh Tâm Giáo viên
9 Nguyễn Thị Hưởng Giáo viên

 2. Tổ Vật lý- KTCN

1 Phạm Thị Minh Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ phó
3 Nguyễn Phan Thụy Thanh Thảo Giáo viên
4 Lương Thị Thu Hà Giáo viên
5 Lê Thị Phương Giáo viên
6 Võ Thị Hường Giáo viên
7 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên
8 Võ Thị Diễm Giáo viên
9 Huỳnh Thị Hằng Châu Giáo viên

 3. Tổ Hóa học

1 Vũ Văn Xuyên Tổ trưởng
2 Mai Thị Kim Thoa Tổ phó
3 Đặng Trần Minh Hạnh Bí thư Đoàn trường
4 Ngô Nguyễn Tùng Chân Giáo viên
5 Đặng Hoàng Thảo Giáo viên

4. Tổ Tiếng Anh

1 Lê Thị Hồng Loan Tổ trưởng
2 Giã Thị Tuyết Nhung Tổ phó
3 Lê Thị Diệu Hiền Giáo viên
4 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên
5 Huỳnh Thị Kiều Chinh Giáo viên
6 Huỳnh Thanh Hoàng Oanh Giáo viên

 5. Tổ Ngữ văn

1 Phan Trần Châu Tổ trưởng
2 Lê Thị Thanh Hường Tổ phó- Trưởng ban HĐNGLL
3 Phạm Thị Ly Hương Giáo viên
4 Nguyễn Thị Bạch Hoa Giáo viên
5 Lò Thị Kim Nga Giáo viên
6 Đoàn Thị Thùy Giáo viên

 6. Tổ Lịch sử-GDCD

1 Hồ Trung Hiếu Tổ trưởng
2 Y Min Giáo viên
3 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên
4 Phạm Thị My Ly Giáo viên
5 Nguyễn Thị Trí Tổ phó

 7. Tổ Địa lý- Thể dục

1 Phạm Văn Kiên Tổ trưởng- trưởng ban NN
2 Hồ Viết Bảo Giáo viên
3 Vũ Hoàng Minh GV- Phó TB NN
4 Phan Văn Đại Chủ tịch Hội Thanh niên-GV
5 Lê Thị Thanh Nga Tổ phó
6 Trương Thị Trà Vân Giáo viên

8. Tổ Văn phòng:

1 Nguyễn Thị Mỹ Dung Tổ trưởng
2 Trần Thị Tuyết Mai Tổ phó
3 Trần Thị Tuyền NV thiết bị
4 Nguyễn Thị Hậu NV thư viện
5 Nguyễn Thị Hà NV Y tế
6 Nguyễn Thị Kim Cúc NV Kế toán
7 Nguyễn Thị Hòa NV Thủ quỹ- tạp vụ
8 A Vai NV Bảo vệ

  

09:07 22/09/18. THPT Trường Chinh - Kon Tum