Kế hoạch ứng dụng CNTT , năm học 2018-2019

  • MỘT SÓ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  • Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1344/KH-UBND ngàỵ 24/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.
  • Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong nhà trường, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (số điểm, học bạ, sổ liên lạc).
  • Xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-leaming và đóng góp vào kho bài giảng e-leaming trực tuyến toàn ngành.
  • Triển khai xây dựng Khung chính quyền điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo liên thông với cơ sở dữ liệu ngành, phù hợp với Khung Chính quyền điện tử của tỉnh và của Bộ.
File đính kèm
Download this file (ke hoach CNTT nam hoc 2018-2019.doc)ke hoach CNTT nam hoc 2018-2019.doc[ ]65 kB