Kế hoạch dạy phụ đạo cho HS DTTS năm học 2018-2019

Mục đích

- Cải thiện chất lượng học tập của học sinh DTTS, tăng khả năng vận dụng lý thuyết và giải bài tập.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 của nhà trường.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019.

File đính kèm
Download this file (KE HOACH PHU ĐAO HSDTTS 2018-2019.doc)KE HOACH PHU ĐAO HSDTTS 2018-2019.doc[ ]62 kB
Xem thêm: Kế hoạch dạy phụ đạo cho HS DTTS năm học 2018-2019