• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Kế hoạch giáo dục trung học

Mục đích

- Triển khai các tổ chuyên môn và giáo viên của nhà trường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của các môn học; nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

- Làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục thanh tra, kiểm tra đối với giáo viên, nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

File đính kèm
Download this file (ke hoach giao duc trung hoc.doc)ke hoach giao duc trung hoc.doc[ ]354 kB
 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg