• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Kế hoạch dạy phụ đạo, dạy thêm học thêm, năm học 2017-2018

Mục đích

- Tăng chất lượng học tập của học sinh Kinh, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng được nâng cao kiến thức và kỹ năng một số môn học phù hợp với năng lực của cá nhân.

- Phát triển năng lực tư duy của học sinh ở một số môn học, đáp ứng với đổi mới kiểm tra, đánh giá hiện nay trong giáo dục.

File đính kèm
Download this file (KE HOACH DTHT2017-2018.doc)KE HOACH DTHT2017-2018.doc[ ]84 kB
 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg