Thủ tục: Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học

Chi tiết xem tệp đính kèm bên dưới>>