• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum
Back to School 20192020

Chương trình học trực tuyến (Tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020)

Nhà trường tổ chức cho học sinh tất cả các khối lớp 10, 11, 12 đều  học tập trực tiếp trên Đài truyền hình Kon Tum (hoặc có thể xem lại trên website) theo lịch (kèm theo). 

Các thầy cô giáo có bài tóm tắt lý thuyết, bài tập kiểm tra trong các file kèm theo sau đây;

Các em học sinh tải bài tóm tắt lý thuyết và bài tập về, tham khảo trước, sau khi học trực tiếp trên truyền hình (hoặc có thể xem lại trên website: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-12-v135522.html) theo lịch, sau đó các em hoàn thành bài tập trong ngày, và nộp về cho các Thầy cô giáo theo lớp (thầy cô giáo chủ nhiệm, bộ môn hướng dẫn riêng cho từng lớp) .   

Các Thầy cô giáo đánh giá bằng điểm số đối với các bài của học sinh nộp về.

 

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg