THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ.

XIN XEM CHI TIẾT Ở FILE ĐÍNH KÈM...


18:45 19/09/17. THPT Trường Chinh - Kon Tum