• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum
Back to School 20192020

Bài ôn tập, luyện tập của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum cho nội dung ôn tập các lớp 10, 11, 12  đợt 2 từ ngày 24/2/2020 đến ngày 29/2/2020.

Nhà trường đề nghị học sinh Trường THPT Trường Chinh, tải các file chứa nội dung về để ôn tập, luyện tập:

 

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg