• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum
Back to School 20192020

Đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông

Thực hiện Kế hoạch số 6705/KH-SGDĐT ngày 30/8/ 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum,  Trường THPT Trường Chinh thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cha mẹ học sinh về việc triên khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Xem thêm: Đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông
 • DSC_0885.jpg
 • GV_THPT_Truong_Chinh_tsmt_THPTQG_2019.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_bieu_dien_vn_1.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_bieu_dien_vn_20-11.jpg
 • HS_THPT_Trng_Chinh_ngoai_khoa_26-3_1.jpg
 • HS_THPT_Truong_Chinh_vn_2019.jpg
 • IMG_9385.jpg
 • IMG_9395.jpg
 • Thi_c_vua_2019.jpg
 • van_nghe_tong_kt_nh.jpg